Rozhovor s Miroslavou Varáčkovou


Miroslava Varáčková, rozhovor

Hovorí Vám niečo meno Miroslava Varáčková? Nie? Mirka Varáčková je úspešná mladá slovenská fantasy spisovateľka. Mám tú česť uviesť vám rorozhovor s ňou. Mirka bola veľmi ochotná odpovedať mi na všetky zvedavé otázky, ktoré som jej položila. Prostredníctvom rozhovoru mi dovolila nazrieť do jej vnútra, podeliť sa o svoje súkromie a spoznať ju tak ako […]

4. januára 2012