CARRIE AARONS – LOST /CAPTIVE HEART #1/ – release blitz


Captive heart series, Carrie Aarons, release blitz

Title|Názov: Lost (Captive Heart Book One) Author|Autorka: Carrie Aarons Genre|Žáner: Contemporary Romance Release Date|Dátum vydania: May 26, 2016 Synopsis | Anotácia We knew each other a lifetime ago. And then… | Poznali sme sa dávno predtým. A teraz… We lost childhoods. We lost opportunities. We lost love. | Stratili sme detstvo. Stratili sme príležitosti. Stratili […]

26. mája 2016